Tryck omregnere

PascalsBarer Atmosfærer MillibarTeknisk atmosfære TorrsPund per kvadrattomme

Omregn Tryck

Tryk er defineret som følge af udøvede kraft pr. arealenhed, hvor en kraft anvendes af et objekt i en retning, der er vinkelret på dens overflade. Tryk kan måles i Pascals, pund per kvadrattomme eller flere andre enheder. For online omregnerebrug vores tryk omregnere , når du skal skifte fra én enhed til en anden.